zima teploBuďte šetrní k přírodě, ke svému okolí, vesnici, městu a topte kvalitním materiálem.  Uhlí a brikety Union, které nabízíme v našem e-shopu,  šetří  výrazně životní prostředí a i vaše zdraví.

 

Inverze

Zima se blíží a spolu s ní přijdou i inverze. A jedním z následků inverze, teploty vzduchu, je výrazné zvýšení koncentrace škodlivin z výfuků a především z komínů domů v nehybné přízemní vrstvě vzduchu. Kolik je škodlivin ve vzduchu a zdali je vůbec dýchatelno,  zaléží na každém z nás, čím topí v kamenech. Chcete-li se dusit, kvůli vzduchu raději nechodit ven, mít doma zavřené, smutné děti, topte dál nekvalitními topidly. Ale chcete-li něco změnit, sáhněte po kvalitním topidle. Jedním z nich je uhlí a brikety Union.

Prodej uhlí, nebo prodej uhlí nemusí být totožný. Jde o to, kdo co nabízí  a v jaké kvalitě je nabízený produkt. My garantujeme, že naše uhlí a brikety značky Union jsou 100% kvalitní a šetrné k životnímu prostředí!

 

Union a životní prostředí

Pevná paliva, uhlí a brikety Union odpovídají platným směrnicím ohledně životního prostředí! Produkty Union jsou schválenými palivy podle platných směrnic na ochranu životního prostředí!


Při správné obsluze topných zařízení a při spalování vysoce hodnotných briket z hnědého uhlí typu Union se značně snížit emise a tím i vzduch ve vašem okolí.

Kupujte jen

Kvlaitní uhlí, brikety

 

Děkujeme, že kupujete kvalitní topidla a šetříte životní prostředí.

 

heizprofi